zadanie nr 6

6. Budowa tężni solankowej w Słupcy wraz z towarzyszącą wokół niej infrastrukturą architektury miejskiej i kącika sportowego.


Lokalizacja

Aleja Tysiąclecia, Gajowa, A. Szeluty, Koszucka, M. Jareckiego, Jeziorna oraz w rejonie ulicy Kopernika.

Skrócony opis

Budowa tężni solankowej wpłynie korzystanie na poprawę zdrowia wielu mieszkańców Słupcy, w szczególności osób starszych, dzieci, osób na co dzień mających dolegliwości zdrowotne w postaci m. in. astmy, chorób alergicznych, nadciśnienia tętniczego, chorób tarczycy, etc. Powstanie kącika sportowego wpłynie korzystnie na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opis zadania

Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i jej zdrowotne właściwości wpłyną korzystanie na poprawę zdrowia wielu mieszkańców Słupcy, w szczególności osób starszych, dzieci, osób na co dzień mających dolegliwości zdrowotne w postaci m. in. astmy, chorób alergicznych, nadciśnienia tętniczego, chorób tarczycy, etc. Powstanie tężni sprawi także, że powstanie nowy obiekt, dotychczas nie spotykany w Regionie Słupeckim, który wzbogaci atrakcyjność turystyczną naszego miasta, w dalszej kolejności zwiększy się dzięki temu liczba turystów odwiedzających Słupcę oraz rozwinie się biznes turystyczny, zwiększający nowe miejsca pracy. Ponadto w rejonie Hali MOSiR powstanie kącik sportowy w postaci utworzenia stolików do gry w szachy, ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.