zadanie nr 4

4. Ogólnodostępna altana integracyjna dla mieszkańców Słupcy i okolic z elementami zabawowymi dla dzieci typu tyrolka – 2 szt.


Lokalizacja

Na spokojnych terenach zielonych, ogólnodostępnych miasta Słupcy w pobliżu miejskiego placu zabaw, siłowni zewnętrznej. Np. nieopodal nowego placu zabaw zlokalizowanego przy stawku miejskim

Skrócony opis

Wykonanie altany integracyjnej z pomieszczeniem kuchennym na terenie miasta Słupcy ( przy Jeziorze Słupeckim, lasku czy zieleni miejskiej) do organizacji spotkań różnych grup organizacyjnych mieszkańców Słupcy ( emerytów, harcerzy, stowarzyszeń, świetlic, kół zainteresowań, społeczności szkolnej i przedszkolnej itp.)  wraz z elementami zabawowymi dla dzieci typu tyrolka -2 szt. i ogrodzeniem

Opis zadania

Wykonanie altany integracyjnej z pomieszczeniem gospodarczym/ zapleczem kuchennym na terenie miasta Słupcy na ok. 50-60 osób( przy Jeziorze Słupeckim, lasku czy zieleni miejskiej) do organizacji uroczystości, spotkań różnych grup organizacyjnych mieszkańców Słupcy ( emerytów, harcerzy, stowarzyszeń, świetlic, kół zainteresowań, społeczności szkolnej i przedszkolnej,innych grup zorganizowanych mieszkańców miasta itp.) o charakterze integrującym społeczność małego miasteczka wraz z elementami zabawowymi dla dzieci typu tyrolka -2 szt. na bezpiecznej powierzchni gumowej . Teren pod altaną wyłożyć kostką brukową w ilości 100 m2, a całość ogrodzić celem zapewnienia większego bezpieczeństwa dzieci do lat 5 ( ok. 300 m2). Do pomieszczenia kuchennego i wc należy podłączyć sieć wodociągową i elektryczną. Zaplecze kuchenne należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do organizacji imprez  (kuchnia gaz-elektryczna z piekarnikiem, 2 szt. lodówki 180 cm., 1 lodówka na napoje,  szafki kuchenne z blatem 3 m i zlewem , stół 4 krzesła np. cateringowe,  grill gazowy 2 szt.,3 szt.- butla gazowa 3 kg , 1 szt. butla gazowa 11 kg,  2 czajniki elektryczne, 6 lamp sufitowych (zewnętrzne), kontakty elektryczne,  6 pojemników na śmieci do segregacji, naczynia: miski, kubki, duże talerze, cukiernice - pozostałe naczynia mieszkańcy-zbiórka ).
Do tej pory na terenie miasta Słupcy nie było miejsca, gdzie grupy mieszkańców mogłyby się spotkać razem z dziećmi przy kawie i grillu. Organizując spotkania klasowe dzieci i rodziców z wychowawcą trzeba skorzystać z oferty sąsiadujących sołectw, które posiadają takie miejsca wypoczynku lub zorganizować plenerowe spotkania np. nad Jeziorem Słupeckim na kocach. Ww. zadanie pozwoli dużej grupie mieszkańców o różnej zasobności „portfela” spotkać się razem w miłych okolicznościach przyrody, wymienić doświadczeniami, a także zaprzyjaźnić lub pogłębić więzi. Podczas takich imprez powstają wspaniałe pomysły na działalność na rzecz naszych małych społeczności typu „czyn społeczny”, a dzieci z rodzin o różnym statucie społecznym mogą się spotkać poza szkołą i po prostu się razem bawić.