zadanie nr 3

3. Bezpieczne miasto – montaż progów zwalniających oraz kamer


Lokalizacja

Na terenie miasta Słupcy

Skrócony opis

Montaż kamer i progów zwalniających.

Opis zadania

Mieszkańcom Miasta zależy na większym bezpieczeństwie. Piesi z trudem przemieszczają się po mieście. Samochody będą jeździły ostrożniej i wolniej. Kamery zapewnią bezpieczeństwo, brak chuliganów i brak dewastacji na placach zabaw oraz na terenach zamkniętych takich jak przedszkole „Jarzębinka”.
Dzieci bezpiecznie będą mogły iść do szkoły.